About Us

Mplus บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัด

post Image

M – plus คืออะไร ?

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ยุติธรรมที่สุด ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านธรรมดา ตามต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งไม่สามารถทำบัตรเครดิต หรือบัตรที่สามารถผ่อนชำระสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ จึงต้องมาผ่อนสินค้า กับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าใหญ่ ที่มีราคาสูงกว่าท่องตลาด 2-3 เท่าตัว ด้วยเหตุนี้ Mplus จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อคงความยุติธรรม และแก้ไขทุกปัญหา ใครๆ ก็สามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ในราคาที่ถูกใจ แถมผ่อนได้สบาย รู้แบบนี้แล้วหนีนอกระบบไปได้เลย

รูปแบบนี้แล้ว จะมาทนจ่ายแพง ดอกพุ่ง ยุ่งยากอีกทำไม ??? ให้ Mplus จัดให้ ซิครับ

 คลิกเลย !!
post Image

ทำไมต้อง M-plus ?

1. อนุมัติรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย
2. เคลียเงินทุกวัน ไม่ต้องสำรองเงิน(ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดธนาคาร)
3. เอ็มพลัสจะช่วยร้านค้าทำการตลาดอีกทางหนึ่งคือเมื่อลูกค้าผ่อนสินค้าได้ระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งโปรโมชั่นรวมทั้งส่วนลดและบัตรของขวัญและข้าวสารต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อซ้ำ

นึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า นึกถึงMPlus ทั้งสด/ผ่อน ราคายุติธรรม!! คลิกเลย !!

Branch Network

Mplus บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัด

Services

Mplus บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัด

post Image

ขั้นตอนการใช้บริการ (การอนุมัติ)

1. ส่งบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำ
2. รอตรวจสอบเครดิต
3. ส่งหน้าสัญญาเช่าซื้อ
4. รอผลอนุมัติ
5. บริษัทจะชำระค้าสินค้าหรือบริการทุกวัน และปิดทำการตามธนาคาร

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท 035-595-863

Partners

Mplus บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัด

post Image

สนใจเป็นคู่ค้ากับ MPLUS

ข้อมูล นำพาธุรกิจของคุณ เดินหน้าไปพร้อมกับพวกเรา, มีลูกค้าจำนวนมากรอคุณอยู่
โทร ลูกค้าสัมพันธ์ hotline 099-905-9461

ข้อตกลงและเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาร้านค้า เพื่อเป็นร้านค้าสมาชิก กับบริษัทเอ็มพลัสฯ

1.เปิดกิจการมาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
2.จดทะเบียนการค้ามาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
3.มีหน้าร้านที่สะดวกในการติดต่อซื้อขายสินค้า
4.ชนิดของสินค้าและยี่ห้อของสินค้าต้องเป็นที่นิยมในตลาด
5.บริษัท เอ็มพลัสฯ จะทำการโอนเงินให้กับบริษัทคู่ค้าผ่านบัญชีธนาคาร โดยที่บริษัทคู่ค้าจะต้อง เปิดบัญชีกับ ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น

post Image

เอกสารในการประกอบการพิจารณาเปิดเป็นคู่ค้ากับบริษัท เอ็มพลัสฯ

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(อายุไม่เกิน 6 เดือน)ในกรณีที่ จดทะเบียนเป็นร้านค้าพาณิชย์บุคคลธรรมดาให้ใช้ ใบทะเบียนพาณิชย์ แนบ
2.สำเนาใบ ภพ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการร้านค้าพาณิชย์
4.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการร้านค้าพาณิชย์
5.นามบัตรผู้ที่ติดต่อประสานงาน
6.แผนที่ตั้งหน้าร้านค้า หรือ แผนที่ตั้งบริษัท (อย่างชัดเจน)
7.รูปถ่ายหน้าร้าน, รูปถ่ายสินค้าภายในร้าน
8.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทเอ็มพลัสฯ โอนเงินเข้า (ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น)

**เอกสารทุกฉบับจะต้องมีลายเซ็นต์ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมกับประทับตราบริษัท (ทุกฉบับ)**

ติดต่อส่งเอกสารได้ที่สาขาสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพลัสฯ